VIDEO RONGTHEP

Thông tin liên hệ

Tags: y nghia hinh xam rong

 Rồng là một linh vật đặc biệt xuất hiện trong tứ linh - Long, lân, quy, phụng, xuất hiện trong 12 con giáp trong cách tính tuổi của người Phương Đông